Leveranstid

Du kan se när du kan förvänta dig att få din beställning på den här sidan: Leveranstid

Om det avviker mer än 4-5 dagar från detta kan det ha varit problem med leveransen. Normalt kan något vara fel med adressen eller så är du inte registrerad som bosatt på adressen. Att du inte har fått ordern beror troligen på vanliga små avvikelser, men om du inte har fått din beställning inom 3 dagar utöver vad som anges är det bra om du kontaktar oss.

Vanliga orsaker till fel:
i) Normala små avvikelser vid Postnord.

ii) Du har flyttat till en ny adress, men är inte registrerad som bosatt på den.

iii) Det kan också finnas problem med märkningen av din brevlåda.

iv) Under perioder med många sommarvikarier på Postnord kan problem uppstå i samband med punkterna ovan.

v) Check-out'en har sparats på en gammal adress som inte längre gäller dig.

Vi gör detta för dig:
i) Om du inte har mottagit din beställning inom 7 dagar utöver vad som utlovats kan vi skicka din beställning till en ny, korrekt adress